Contact Us HomeContact Us

Guangzhou Wind Force Electronic Manufacturing Co.,Ltd

Building1,Lifeng Industrial Zone,Zhongsheng Road,Zhongcun Town,Panyu District,Guangzhou,China

P.C. 511495

Tel: 86-20-66606029/66618676        Fax: 86-20-66618678

E-MAIL: windforce@biema.com         audio@biema.com         export@biema.com